MODERNIZACE

  Modernizace starých výtahů, které neodpovídají dnešním normám, vychází z přehledu provozních rizik, stanovených Inspekční zprávou vydanou Technickou Inspekcí ČR, jenž je soupis nebezpečných situací, které se u starších výtahů vyskytují, a možnostech jejich odstranění.

 

  Pro zvýšení bezpečnosti výtahů je nutné odstranit tyto rizika, které mohou zapřičinit majetkovou škodu, úraz či smrt uživatele výtahu. Odstranění těchto provozních rizik se provádí celkovou výměnou za NOVÝ VÝTAH nebo postupnou MODERNIZACÍ formou podstatných změn.

 

  Modernizací se odstraní provozní rizika výtahu, která se rozdělují podle míry bezpečnosti: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  MODERNIZACE SE VĚTŠINOU TÝKÁ TĚCHTO ČÁSTÍ VÝTAHŮ:

 

ŠACHTA

STROJOVNA

ELEKTROINSTALACE

KLEC

VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ