SERVIS VÝTAHŮ

 

Naše firma zajišťuje kompletní servisní činnost. Tato činnost spočívá v provádění veškerých oprav, zkoušek, revizí a pravidelných provozních kontrol dle ČSN 27 4002. Důraz je u nás kladen hlavně na bezpečnost a spolehlivost námi servisovaných zařízení a také na zachování estetičnosti a čistoty Vašich výtahů. 

 

 

KOMPLETNÍ SERVISNÍ ČINNOST OBSAHUJE:

 

 

 

 

 

Naši servisní technici jsou vybaveni mobilními telefony, jejímž prostřednictvím mohou okamžitě reagovat na požadavky zákazníků a tak provádět opravy a vyproštění v co nejkratším možném čase.

 

Na přání zákazníka zajišťujeme proškolení dozorce výtahu pro případné vyproštění.

 

 

Veškeré hlášení poruch nebo vyproštění se hlásí na naší jednotné servisní telefonní lince GSM č. 602 768 379 (případně 602 768 378) a to v době od 6.30 hod. do 22.00 hod. V případě vyproštění v nočních hodinách jsme smluvně dohodnuti s Hasičským záchraným sborem Moravskoslezkého kraje, proto v případě potřeby vyproštění v období od 22.00 hod. do 6.30 hod volejte telefonní linku č. 150.